Teisės aktų naujienos

Pakeistas finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 1K-152 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2017-02-24 Nr. 1K-66, TAR, 2017-03-03, kodas 2017-03570, įsigalioja 2017-03-04)
<< Atgal