Teisės aktų naujienos

Pakeistas Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2017-03-13 Nr. 1K-99, TAR, 2017-03-16, kodas 2017-04409, įsigalioja 2017-03-17)
<< Atgal