Teisės aktų naujienos

Patvirtinta Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodika

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo
(2017-04-12 Nr. A1-177, TAR, 2017-04-14, kodas 2017-06422, įsigalioja 2017-04-15)
<< Atgal