Teisės aktų naujienos

Pakeistas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 4, 5, 10, 11, 13 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2017-04-27 Nr. XIII-323, TAR, 2017-05-08, kodas 2017-07785, įsigalioja 2018-01-01)
<< Atgal