Teisės aktų naujienos

Pakeistas Akcinių bendrovių įstatymas

Valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių vadovams įvesta 5 metų kadencija

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 papildymo 37-1 straipsniu įstatymas
(2017-05-11 Nr. XIII-356, TAR, 2017-05-22, kodas 2017-08566, įsigalioja 2018-01-01)
<< Atgal