Teisės aktų naujienos

Pakeistos Valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės

Nustatyta, kad neplaninis ūkio subjekto patikrinimas gali būti atliktas gavus pranešimą apie įvykį darbe, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai, nepaisant šio pranešimo gavimo būdo

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2017-05-25 Nr. EV-38, TAR, 2017-05-26, kodas 2017-08889, įsigalioja 2017-05-27)
<< Atgal