Teisės aktų naujienos

Pakeistas piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas

Nuo 2017-06-01 padidintos kompensacijos už šildymą ir išplėstas ratas gyventojų, turinčių teisę gauti tą kompensaciją

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2017-05-23 Nr. XIII-373, TAR, 2017-05-31, kodas 2017-09277, įsigalioja 2017-06-01)
<< Atgal