Teisės aktų naujienos

Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

Pakeista 2-SD pranešimo pateikimo tvarka

2-SD pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po darbo santykių pasibaigimo dienos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2017-06-06 Nr. V-282, TAR 2017-06-07, kodas 2017-09625, įsigalioja 2017-06-08)
<< Atgal