Teisės aktų naujienos

Nauja Ūkinių bendrijų įstatymo redakcija nuo 2017-06-10

Tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, įsteigtos iki 2018 m. gruodžio 31 d. privalo pateikti Įstatyme nurodytus duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojui iki 2019-01-05, o Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui – iki 2019-08-31

Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 pakeitimo įstatymas
(2017-06-01 Nr. XIII-410, TAR 2017-06-09, kodas 2017-09794, įsigalioja 2017-06-10)
<< Atgal