Teisės aktų naujienos

iki 2019-08-31 tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, įsteigtos iki 2018-12-31, privalo pateikti duomenis Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui

Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 pakeitimo įstatymas
(2017-06-01 Nr. XIII-410, TAR 2017-06-09, kodas 2017-09794, įsigalioja 2017-06-10)
<< Atgal