Teisės aktų naujienos

Panaikintas Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2008 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. VA-53 „Dėl Pranešimo apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą GPM306 formos, jos priedų GPM 306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VP formų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. VA-53 „Dėl Pranešimo apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą GPM306 formos, jos priedų GPM 306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VP formų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2017-06-12 Nr. VA-52, TAR, 2017-06-13, kodas 2017-09906, įsigalioja 2017-06-14)
<< Atgal