Teisės aktų naujienos

Naujos Viešųjų įstaigų įstatymo nuostatos nuo 2018-01-01

Viešosios įstaigos veiklos ataskaitoje, pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė

Finansinių ataskaitų rinkinys turi būti paskelbtas viešosios įstaigos interneto svetainėje, jeigu viešoji įstaiga ją turi

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2017-06-22 Nr. XIII-489, TAR 2017-06-29, kodas 2017-11076, įsigalioja 2018-01-01)
<< Atgal