Teisės aktų naujienos

Pakeistas Pelno mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 58 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2017-06-27 Nr. XIII-517, TAR, 2017-06-30, kodas 2017-11226, įsigalioja 2018-01-01)
<< Atgal