Teisės aktų naujienos

Pakeistas Finansų ministro 2011-06-30 įsakymas Nr. 1K-230 „Dėl biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų informacijos apie programų sąmatų vykdymą formų patvirtinimo“

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-230 „Dėl biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų informacijos apie programų sąmatų vykdymą formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2017-06-30 Nr. 1K-259, TAR, 2017-07-05, kodas 2017-11553, įsigalioja 2017-07-06)
<< Atgal