Teisės aktų naujienos

Pakeistas Akcinių bendrovių įstatymas (1 dalis)

Akcinėms bendrovėms sumažintas  minimalus įstatinio kapitalo dydis

Atsisakyta maksimalaus UAB akcininkų skaičiaus ribojimo

Sumažinti neviešam UAB akcijų siūlymui keliami reikalavimai

Panaikinta prievolė sudaryti UAB akcininkų sąrašą

Nuo 2018-01-01 duomenys apie vienintelį UAB akcininką teikiami sistemai JADIS

Nustatyta duomenų apie steigėjus ar akcininkus sudėtis

Sistemai JADIS teikiama detalesnė informacija apie akcininkus ir jų akcijų valdymą

Duomenų teikimo tvarka informacinei sistemai JADIS

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 28, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 41-1, 43, 44, 45, 45-1, 46, 47, 51, 52, 54, 57, 59 ir 67 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 40-1, 47-1, 47-2 ir 53-1 straipsniais įstatymas
(2017-06-29 Nr. XIII-556, TAR 2017-07-12, kodas 2017-12059, įsigalioja 2017-07-13)
<< Atgal