Teisės aktų naujienos

Pakeistas Akcinių bendrovių įstatymas (2 dalis)

Pakeitimai dėl UAB nematerialių akcijų apskaitos tvarkymo

Patikslintos išimtys, kai UAB akcijų pirkimo–pardavimo sutartims notarinės formos reikalavimas netaikomas

Sukurtos teisinės prielaidos suteikti akcijų bendrovės darbuotojams

Numatytas rezervas akcijoms darbuotojams suteikti

Akcijų skaičiaus ir akcijos nominalios vertės keitimas, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 28, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 41-1, 43, 44, 45, 45-1, 46, 47, 51, 52, 54, 57, 59 ir 67 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 40-1, 47-1, 47-2 ir 53-1 straipsniais įstatymas
(2017-06-29 Nr. XIII-556, TAR 2017-07-12, kodas 2017-12059, įsigalioja 2017-07-13)
<< Atgal