Teisės aktų naujienos

Pakeistas buhalterinės apskaitos įstatymas

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 10-2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2017-06-29 Nr. XIII-574, TAR, 2017-07-12, kodas 2017-12075, įsigalioja 2017-07-13)
<< Atgal