Teisės aktų naujienos

Pakeistas 5-asis VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1K-011 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 5-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2017-07-31 Nr. 1K-289, TAR 2017-08-02, kodas 2017-12960, įsigalioja 2017-08-03)
<< Atgal