Teisės aktų naujienos

Pakeisti ūkio subjektų patikrinimų kontroliniai klausimynai

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2017-08-18 Nr. EV-148, TAR, 2017-08-18, kodas 2017-13460, įsigalioja 2017-08-19)
<< Atgal