Įdomu, naudinga

Aktualu prie vandens telkinių esančių žemės sklypų savininkams

Patvirtinta Informacinio ženklo, žyminčio privačią nuosavybę paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje, rekomenduojama forma

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Informacinio ženklo, žyminčio privačią nuosavybę paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje, rekomenduojamos formos patvirtinimo
(2017-08-22 Nr. D1-669, TAR, 2017-08-23, kodas 2017-13561, įsigalioja 2017-08-24)
<< Atgal