Teisės aktų naujienos

Sutrumpinti iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro išregistruotų įstaigų ir įmonių ir iš juridinių asmenų registro išregistruotų juridinių asmenų registravimo dokumentų saugojimo terminai

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro išregistruotų įstaigų ir įmonių ir iš juridinių asmenų registro išregistruotų juridinių asmenų registravimo dokumentų saugojimo termino
(2017-08-31 Nr. VE-88, TAR 2017-08-31, kodas 2017-13932, įsigalioja 2017-09-01)
<< Atgal