Teisės aktų naujienos

Pakeistas LR baudžiamasis kodeksas

Padidinti baudų dydžiai už nusikalstamas veikas

Sugriežtinta atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikaltimus

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 43, 47, 54, 62, 63, 64, 68-1, 68-2, 71, 75, 90, 226 ir 227 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2017-09-28 Nr. XIII-653, TAR 2017-10-05, kodas 2017-15859, įsigalioja 2017-10-06)
<< Atgal