Teisės aktų naujienos

Pakeista Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo
(2017-10-27 Nr. VE-105, TAR 2017-10-27, kodas 2017-16967, įsigalioja 2018-01-01)
<< Atgal