Teisės aktų naujienos

Pakeistas Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo
(2017-10-31 Nr. 883, TAR 2017-11-03, kodas 2017-17462, įsigalioja 2017-11-04)
<< Atgal