Teisės aktų naujienos

Pakeistas Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas

Kooperatinėms bendrovėms nustatyta prievolė Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui pateikti duomenis apie bendrovės narius

Kooperatinės bendrovės, įsteigtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, duomenis JADIS tvarkytojui turi pateikti iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 papildymo 6-1 straipsniu įstatymas
(2017-11-16 Nr. XIII-744, TAR, 2017-11-23, kodas 2017-18512, įsigalioja 2018-05-01)
<< Atgal