Teisės aktų naujienos

Pakeistas Žemės ūkio bendrovių įstatymas

Žemės ūkio bendrovėms nustatyta prievolė Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui pateikti duomenis apie bendrovės narius ir pajininkus

Bendrovės, įsteigtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, duomenis JADIS tvarkytojui turi pateikti iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo Nr. I-1222 papildymo 11-1 straipsniu įstatymas
(2017-11-16 Nr. XIII-743, TAR, 2017-11-23, kodas 2017-18511, įsigalioja 2018-05-01)
<< Atgal