Teisės aktų naujienos

Nuo 2018-04-02 viešojo administravimo subjektams uždrausta reikalauti iš asmenų informacijos ir dokumentų, kurie yra valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 26 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2017-11-16 Nr. XIII-733, TAR 2017-11-23, kodas 2017-18516, įsigalioja 2018-04-02)
<< Atgal