Teisės aktų naujienos

Pakeistas valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

Nuo 2018-01-01 padidinti minimalieji pareiginės algos koeficientai biudžetinių įstaigų darbuotojams

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymas
(2017-11-16 Nr. XIII-745, TAR, 2017-11-23, kodas 2017-18513, įsigalioja 2018-01-01)
<< Atgal