Teisės aktų naujienos

Pakeistas finansinių ataskaitų audito įstatymas

Patikslinta viešojo intereso įmonės sąvoka

Papildytos audito komiteto pareigos

Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 2 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2017-11-21 Nr. XIII-786, TAR, 2017-11-28, kodas 2017-18849, įsigalioja 2017-11-29)
<< Atgal