Teisės aktų naujienos

Pakeistas Akcinių bendrovių įstatymas

Patikslinta akcininko teisė iš anksto pateikti bendrovei klausimų

Patikslinta akcininko teisė gauti informaciją

Pakeista bendrovės veiklos strategijos tvirtinimo procedūra

Nustatyti papildomi reikalavimai stebėtojų tarybos sudarymui

Nustatyti papildomi reikalavimai valdybos sudarymui

Įtvirtinta stebėtojų tarybos teisė gauti ne tik dokumentus, bet ir duomenis bei kitą informaciją

Nustatyta, kokiu atveju AB priežiūros organas yra privalomas

Numatyta galimybė svarbius valdybos sprendimus derinti ne su visuotiniu akcininkų susirinkimu, bet su stebėtojų taryba

Papildytos bendrovės vadovo prievolės

Patikslinti pasiūlymų į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę pateikimo būdai

Nustatyti akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, sandoriams su susijusia šalimi taikomi priežiūros ir viešinimo reikalavimai

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 16-1, 18, 19, 20, 21, 25, 31, 32, 33, 34, 37 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37-2 straipsniu įstatymas
(2017-11-21 Nr. XIII-784, TAR 2017-11-28, kodas 2017-18847, įsigalioja 2017-11-29)
<< Atgal