Teisės aktų naujienos

Nuo 2018-01-01 privačius interesus privalo deklaruoti ir viešojo pirkimo komisijos nariai, asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. KS-84 „Dėl privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“ pakeitimo
(2017-11-29 Nr. KS-200, TAR, 2017-12-01, kodas 2017-19186, įsigalioja 2017-12-02)
<< Atgal