Teisės aktų naujienos

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Neribotai pratęstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas šilumos energijai ir karštam vandeniui

Nuo 2018-01-01 nustatytas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas visiems receptiniams vaistams

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2017-12-05 Nr. XIII-817, TAR, 2017-12-13, kodas 2017-20011, įsigalioja 2018-01-01)
<< Atgal