Teisės aktų naujienos

Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo įstatymas

Nustatytos socialinio draudimo įmokų „grindys" ne visą darbo laiką pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams

Atsisakyta padidintą nedarbo draudimo įmokos tarifą taikyti asmenims, dirbantiems pagal terminuotas laikinojo darbo, pameistrystės, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams ir sezoninio darbo sutartis

Patikslintos individualių įmonių savininkų, mažųjų bendrijų narių ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių socialinio draudimo įmokos

Patikslinti atvejai, kai savarankiškai dirbantys asmenys gali nemokėti socialinio draudimo įmokų

Numatytos vienerių metų socialinio draudimo įmokų „atostogos" savarankišką individualią veiklą pradedantiems asmenims

Patikslintos ūkininkų socialinio draudimo įmokos

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 35 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2017-12-05 Nr. XIII-823, TAR, 2017-12-13, kodas 2017-20047, įsigalioja 2018-01-01)
<< Atgal