Teisės aktų naujienos

Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo įstatymas

Papildyti draudėjo, kurio apdraustųjų asmenų skaičius yra didesnis negu 20, vieši duomenys

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2017-12-05 Nr. XIII-824, TAR 2017-12-13, kodas 2017-20048, įsigalioja 2018-04-01)
<< Atgal