Teisės aktų naujienos

Pakeistos Inventorizacijos taisyklės

Taisyklių nuostatos suderintos su naujojo Darbo kodekso nuostatomis, pagal kurias visiškos materialinės atsakomybės sutarčių nebėra

Papildyti Inventorizavimo aprašo privalomieji rekvizitai

Pakeistas inventorizavimo laikotarpis subjektams, kurių veikla sezoninė

Taisyklės papildytos specialiomis nuostatomis dėl kelių inventorizacijos

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2017-12-18 Nr. 1045, TAR, 2017-12-19, kodas 2017-20426, įsigalioja 2017-12-20)
<< Atgal