Teisės aktų naujienos

Nauja valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo redakcija

Nustatyta nauja pensijos sandara ir nauji pensijų finansavimo šaltiniai

Pakeistas pensijų skaičiavimo būdas

Didinami būtinojo stažo reikalavimai

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 pakeitimo įstatymas
(2016-06-29 Nr. XII-2512, TAR, 2016-07-15, kodas 2016-20649)
<< Atgal