Teisės aktų naujienos

Pakeistas Gyventojų turto deklaravimo įstatymas

Papildytas turtą ir pajamas privalančių deklaruoti asmenų sąrašas

Nustatyta, kad vardinius sąrašus turi pateikti tos institucijos, kurios turi ir tvarko asmens duomenis

Papildytas sąrašas asmenų, kurių deklaracijų duomenys yra vieši

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2, 5 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2017-12-07 Nr. XIII-854, TAR, 2017-12-19, kodas 2017-20427, įsigalioja 2018-01-01
<< Atgal