Teisės aktų naujienos

Pakeistas teisingumo ministro 2013 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 1R-17 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių patvirtinimo“

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2013 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1R-17 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių patvirtinimo“ pakeitimo
(2017-12-20 Nr. 1R-325, TAR 2017-12-20, kodas 2017-20494, įsigalioja 2018-01-01)
<< Atgal