Aktualu

Pakeistas pelno mokesčio įstatymas

Nustatyta pelno mokesčio lengvata naujai įregistruotiems smulkiesiems vienetams

Pakeista reprezentacinių sąnaudų pripažinimo tvarka

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 12, 22, 30, 33, 46-1 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2017-12-07 Nr. XIII-842, TAR, 2017-12-22, kodas 2017-20681, įsigalioja 2017-12-23)
<< Atgal