Teisės aktų naujienos

Pakeistas biudžetinių įstaigų įstatymas

Biudžetinėms įstaigoms suteikta teisė jungtis į asociacijas, kurių paskirtis – įgyvendinti viešuosius interesus

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2017-12-19 Nr. XIII-935, TAR, 2017-12-29, kodas 2017-21610, įsigalioja 2018-01-01)
<< Atgal