Teisės aktų naujienos

Pakeistas valstybės tarnybos įstatymas

Reglamentuotas valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų centralizuotas personalo administravimo funkcijų atlikimas

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 48-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2017-12-19 Nr. XIII-931, TAR, 2017-12-29, kodas 2017-21604, įsigalioja 2018-06-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 48-1 straipsnio pakeitimo įstatymu, kuris įsigalioja 2018-06-01, reglamentuotas valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų centralizuotas personalo administravimo funkcijų atlikimas.

Valstybės tarnybos įstatymo 481 straipsnis išdėstytas taip:

481 straipsnis. Personalo valdymas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose
1. Valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose personalą valdo šių institucijų ir įstaigų vadovai arba įstatymų nustatytais atvejais valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų vadovų įgalioti asmenys.
2. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams valdyti personalą padeda valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų struktūriniai padaliniai arba valstybės tarnautojai, atliekantys personalo administravimo funkcijas (toliau – personalo administravimo tarnyba).
3. Personalo administravimo tarnybų pavyzdinius nuostatus tvirtina Vyriausybė
.

481 straipsnis. Centralizuotas personalo administravimo funkcijų atlikimas
1. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo funkcijos gali būti atliekamos centralizuotai.
2. Tuo atveju, kai personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui šiame įstatyme nustatytas personalo administravimo funkcijas Vyriausybės nustatyta tvarka gali atlikti įstaiga, centralizuotai atliekanti personalo administravimo funkcijas.“

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 48-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2017-12-19 Nr. XIII-931, TAR, 2017-12-29, kodas 2017-21604, įsigalioja 2018-06-01)


<< Atgal