Teisės aktų naujienos

Pakeistas biudžetinių įstaigų įstatymas

Reglamentuotas biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų centralizuotas atlikimas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 papildymo 9-1 straipsniu įstatymas
(2017-12-19 Nr. XIII-932, TAR, 2017-12-29, kodas 2017-21607, įsigalioja 2018-06-01)

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 papildymo 9-1 straipsniu įstatymu, kuris įsigalioja 2018-06-01, reglamentuotas biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų centralizuotas atlikimas.

Biudžetinių įstaigų įstatymas papildytas nauju 91 straipsniu:

91 straipsnis. Biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų centralizuotas atlikimas
1. Dalis biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo, personalo administravimo ir kitos pagalbinio pobūdžio funkcijos), kurios padeda įgyvendinti biudžetinei įstaigai teisės aktuose nustatytus uždavinius (toliau – bendrosios funkcijos), gali būti atliekamos centralizuotai.  Biudžetinės įstaigos bendrųjų funkcijų atlikimas gali būti centralizuotas tiek, kad nebūtų ribojama šios įstaigos vadovo galimybė atlikti pareigas, nustatytas šio įstatymo 9 straipsnyje.
2. Vyriausybė turi teisę priimti sprendimą dėl Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, Vyriausybės atstovų tarnybų, atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų prie ministerijos, kitų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, bendrųjų funkcijų centralizuoto atlikimo ir konkrečių biudžetinių įstaigų, kurių bendrosios funkcijos bus atliekamos centralizuotai. Sprendimą dėl biudžetinės įstaigos (įstaigų), kuri (kurios) centralizuotai atliktų šioje dalyje nurodytas funkcijas, priima Vyriausybė.
3. Savivaldybės taryba turi teisę priimti sprendimą dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, bendrųjų funkcijų centralizuoto atlikimo ir konkrečių biudžetinių įstaigų, kurių bendrosios funkcijos bus atliekamos centralizuotai. Sprendimą dėl biudžetinės įstaigos (įstaigų), kuri (kurios) centralizuotai atliktų šioje dalyje nurodytas funkcijas, priima savivaldybės taryba.
4. Dėl šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nenurodytų biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų centralizuoto atlikimo ir biudžetinės įstaigos (įstaigų), kuri (kurios) centralizuotai atliktų šioje dalyje nurodytas funkcijas, sprendimą turi teisę priimti šios biudžetinės įstaigos vadovas.
5. Centralizuoto biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų atlikimo tvarką nustato Vyriausybė.
6. Kai biudžetinės įstaigos bendrosios funkcijos atliekamos centralizuotai, šios biudžetinės įstaigos vadovo ir centralizuotai jos bendrąsias funkcijas atliekančios įstaigos vadovo funkcijos, pareigos ir atsakomybė paskirstomos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į atliekamų funkcijų apimtį.“

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 papildymo 9-1 straipsniu įstatymas
(2017-12-19 Nr. XIII-932, TAR, 2017-12-29, kodas 2017-21607, įsigalioja 2018-06-01)


<< Atgal