Teisės aktų naujienos

Pakeistas Švietimo įstatymas

Siekiant ankstinti ugdymo procesą, suteikta teisė patiems tėvams nuspręsti nuo kelių metų vaikas pradės lankyti priešmokyklinę grupę: ar būdamas 5 metų, ar 6 metų

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2017-12-19 Nr. XIII-926, TAR, 2017-12-29, kodas 2017-21598, įsigalioja 2018-02-01)
<< Atgal