Teisės aktų naujienos

Konstitucinis Teismas pripažino, kad „Sodros“ mokamų vaiko priežiūros išmokų maksimalaus dydžio ribojimas („lubos“) neprieštarauja Konstitucijai

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalies (2011 m. gruodžio 15 d. redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 7 punkto (2012 m. rugpjūčio 21 d. redakcija), 10 punkto (2011 m. gruodžio 28 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2018-01-24 Nr. KT1-N1/2018, TAR, 2018-01-24, kodas 2018-01082, įsigalioja 2018-01-24)
<< Atgal