Teisės aktų naujienos

Pakeistos Intrastato statistinių ataskaitų formų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. DĮ-251/1B-779 „Dėl Intrastato statistinių ataskaitų formų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių ir Intrastato statistinių ataskaitų išvežimas (UPS-01) ir įvežimas (UPS-02) formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-01-31 Nr. DĮ-32/1B-85, TAR, 2018-02-01, kodas 2018-01607, įsigalioja 2018-02-02)
<< Atgal