Teisės aktų naujienos

Pakeistas Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašas

Ūkio subjektams, kurių grynosios metų pardavimo pajamos neviršija 300 tūkst. eurų, panaikinta prievolė apskaitos dokumentų duomenis teikti standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-02-07 Nr. 128, TAR, 2018-02-09, kodas 2018-02127, įsigalioja 2018-02-10)
<< Atgal