Teisės aktų naujienos

Pakeisti Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai

Pakeistas terminas, per kurį „Sodrai" reikia pranešti apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigą, apdraustojo nedraudžiamuosius laikotarpius, taip pat apie suteiktas arba nutrauktas 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogas, suteiktas arba nutrauktas tėvystės atostogas, suteiktas arba nutrauktas atostogas vaikui prižiūrėti

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2018-02-21 Nr. 180, TAR, 2018-02-26, kodas 2018-02964, įsigalioja 2018-02-27)
<< Atgal