Teisės aktų naujienos

Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

Pakeista 12-SD „Pranešimo apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius" pateikimo ir pildymo tvarka. Šį pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip kitą darbo dieną

Pakeista 9-SD „Pranešimo apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti" pateikimo tvarka

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-02-27 Nr. V-94, TAR, 2018-02-27, kodas 2018-03108, įsigalioja 2018-02-28)
<< Atgal