Teisės aktų naujienos

Pakeistas Valstybinės darbo inspekcijos klausimynas „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2018-03-13 Nr. EV-66, TAR, 2018-03-13, kodas 2018-03853, įsigalioja 2018-03-14)
<< Atgal