Teisės aktų naujienos

Pakeistos SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklės

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-03-21 Nr. V-117, TAR, 2018-03-21, kodas 2018-04266, įsigalioja 2018-03-22)
<< Atgal